Zasadnutia

Zvolané a plánované zasadnutia

Momentálne nie sú zverejnené zasadnutia na portáli eGov-Zastupiteľstvo.

Uskutočnené zasadnutia

25.05.2020 Komisia výstavby, územného plánovania, životného prostredia a dopravy
27.04.2020 Komisia výstavby, územného plánovania, životného prostredia a dopravy
21.10.2019 Komisia výstavby, územného plánovania, životného prostredia a dopravy
03.06.2019 Komisia výstavby, územného plánovania, životného prostredia a dopravy
06.05.2019 Komisia výstavby, územného plánovania, životného prostredia a dopravy
08.04.2019 Komisia výstavby, územného plánovania, životného prostredia a dopravy
11.02.2019 Komisia výstavby, územného plánovania, životného prostredia a dopravy