Zasadnutia

Zvolané a plánované zasadnutia

Momentálne nie sú zverejnené zasadnutia na portáli eGov-Zastupiteľstvo.

Uskutočnené zasadnutia

03.09.2020 Komisia zdravotná, sociálna a ochrany verejného poriadku
03.08.2020 Komisia zdravotná, sociálna a ochrany verejného poriadku
02.06.2020 Komisia zdravotná, sociálna a ochrany verejného poriadku
03.03.2020 Komisia zdravotná, sociálna a ochrany verejného poriadku
04.02.2020 Komisia zdravotná, sociálna a ochrany verejného poriadku
14.01.2020 Komisia zdravotná, sociálna a ochrany verejného poriadku
10.12.2019 Komisia zdravotná, sociálna a ochrany verejného poriadku
12.11.2019 Komisia zdravotná, sociálna a ochrany verejného poriadku
08.10.2019 Komisia zdravotná, sociálna a ochrany verejného poriadku
03.09.2019 Komisia zdravotná, sociálna a ochrany verejného poriadku
06.08.2019 Komisia zdravotná, sociálna a ochrany verejného poriadku
04.06.2019 Komisia zdravotná, sociálna a ochrany verejného poriadku
07.05.2019 Komisia zdravotná, sociálna a ochrany verejného poriadku
05.02.2019 Komisia zdravotná, sociálna a ochrany verejného poriadku