Zasadnutia

Zvolané a plánované zasadnutia

Momentálne nie sú zverejnené zasadnutia na portáli eGov-Zastupiteľstvo.

Uskutočnené zasadnutia

06.07.2020 Komisia vzdelávania, práce s deťmi a mládežou
29.01.2020 Komisia vzdelávania, práce s deťmi a mládežou
30.10.2019 Komisia vzdelávania, práce s deťmi a mládežou
03.10.2019 Komisia vzdelávania, práce s deťmi a mládežou
05.09.2019 Komisia vzdelávania, práce s deťmi a mládežou
05.06.2019 Komisia vzdelávania, práce s deťmi a mládežou
07.05.2019 Komisia vzdelávania, práce s deťmi a mládežou
09.04.2019 Komisia vzdelávania, práce s deťmi a mládežou
06.02.2019 Komisia vzdelávania, práce s deťmi a mládežou