Zasadnutia

Zvolané a plánované zasadnutia

Momentálne nie sú zverejnené zasadnutia na portáli eGov-Zastupiteľstvo.

Uskutočnené zasadnutia

07.10.2020 Komisia kultúry a cestovného ruchu
07.09.2020 Komisia kultúry a cestovného ruchu
05.08.2020 Komisia kultúry a cestovného ruchu
01.07.2020 Komisia kultúry a cestovného ruchu
03.06.2020 Komisia kultúry a cestovného ruchu
04.03.2020 Komisia kultúry a cestovného ruchu
05.02.2020 Komisia kultúry a cestovného ruchu
06.11.2019 Komisia kultúry a cestovného ruchu
02.10.2019 Komisia kultúry a cestovného ruchu
03.09.2019 Komisia kultúry a cestovného ruchu
06.06.2019 Komisia kultúry a cestovného ruchu
09.05.2019 Komisia kultúry a cestovného ruchu
21.03.2019 Komisia kultúry a cestovného ruchu
14.02.2019 Komisia kultúry a cestovného ruchu