Zasadnutia

Zvolané a plánované zasadnutia

13.10.2020 Mestská rada

Uskutočnené zasadnutia

08.09.2020 Mestská rada
09.06.2020 Mestská rada
12.05.2020 Mestská rada
10.03.2020 Mestská rada
11.02.2020 Mestská rada
25.11.2019 Mestská rada
15.10.2019 Mestská rada
10.09.2019 Mestská rada
06.08.2019 Mestská rada
11.06.2019 Mestská rada
16.05.2019 Mestská rada
16.04.2019 Mestská rada
12.02.2019 Mestská rada
15.01.2019 Mestská rada