Zasadnutia

Zvolané a plánované zasadnutia

21.10.2020 Mestská rada

Uskutočnené zasadnutia

19.10.2020 Finančná komisia
14.10.2020 Finančná komisia
13.10.2020 Komisia školstva a kultúry
13.10.2020 Komisia športu a mládeže
13.10.2020 Komisia verejného poriadku a dopravy
12.10.2020 Komisia územného plánovania, životného prostredia a pre rozvoj mesta
12.10.2020 Komisia pre otázky sociálne, zdravotné a bytové
17.09.2020 Mestské zastupiteľstvo
09.09.2020 Mestská rada
07.09.2020 Finančná komisia
03.09.2020 Komisia územného plánovania, životného prostredia a pre rozvoj mesta
02.09.2020 Komisia školstva a kultúry
31.08.2020 Komisia pre otázky sociálne, zdravotné a bytové
31.08.2020 Komisia športu a mládeže
18.08.2020 Mestské zastupiteľstvo
18.08.2020 Mestská rada
25.06.2020 Mestské zastupiteľstvo
22.06.2020 Komisia pre digitalizáciu a transparentnosť
17.06.2020 Mestská rada
16.06.2020 Mestské zastupiteľstvo
16.06.2020 Mestská rada
11.06.2020 Komisia pre digitalizáciu a transparentnosť
10.06.2020 Finančná komisia
09.06.2020 Komisia školstva a kultúry
09.06.2020 Komisia verejného poriadku a dopravy
08.06.2020 Komisia územného plánovania, životného prostredia a pre rozvoj mesta
08.06.2020 Komisia pre otázky sociálne, zdravotné a bytové
21.05.2020 Mestské zastupiteľstvo
13.05.2020 Mestská rada
06.05.2020 Finančná komisia
05.05.2020 Komisia verejného poriadku a dopravy
05.05.2020 Komisia školstva a kultúry
04.05.2020 Komisia územného plánovania, životného prostredia a pre rozvoj mesta
04.05.2020 Komisia pre otázky sociálne, zdravotné a bytové
12.03.2020 Komisia pre digitalizáciu a transparentnosť
27.02.2020 Mestské zastupiteľstvo
24.02.2020 Mestská rada
18.02.2020 Komisia športu a mládeže
13.02.2020 Komisia školstva a kultúry
12.02.2020 Finančná komisia
10.02.2020 Komisia územného plánovania, životného prostredia a pre rozvoj mesta
06.02.2020 Mestské zastupiteľstvo
29.01.2020 Mestská rada
21.01.2020 Komisia územného plánovania, životného prostredia a pre rozvoj mesta
21.01.2020 Komisia pre medzinárodnú spoluprácu a cestovný ruch
21.01.2020 Komisia školstva a kultúry
20.01.2020 Komisia pre otázky sociálne, zdravotné a bytové
20.01.2020 Finančná komisia
12.12.2019 Mestské zastupiteľstvo
09.12.2019 Mestská rada
04.12.2019 Komisia územného plánovania, životného prostredia a pre rozvoj mesta
04.12.2019 Komisia školstva a kultúry
03.12.2019 Komisia verejného poriadku a dopravy
03.12.2019 Finančná komisia
02.12.2019 Komisia pre otázky sociálne, zdravotné a bytové
28.11.2019 Mestské zastupiteľstvo
20.11.2019 Mestská rada
18.11.2019 Komisia pre digitalizáciu a transparentnosť
13.11.2019 Komisia školstva a kultúry
12.11.2019 Komisia športu a mládeže
12.11.2019 Finančná komisia
11.11.2019 Komisia územného plánovania, životného prostredia a pre rozvoj mesta
11.11.2019 Komisia pre otázky sociálne, zdravotné a bytové
30.10.2019 Mestské zastupiteľstvo
24.10.2019 Mestská rada
16.10.2019 Komisia územného plánovania, životného prostredia a pre rozvoj mesta
16.10.2019 Komisia školstva a kultúry
15.10.2019 Komisia pre medzinárodnú spoluprácu a cestovný ruch
15.10.2019 Komisia verejného poriadku a dopravy
15.10.2019 Komisia športu a mládeže
15.10.2019 Finančná komisia
14.10.2019 Komisia pre otázky sociálne, zdravotné a bytové
12.09.2019 Mestské zastupiteľstvo
12.09.2019 Mestská rada
09.09.2019 Komisia územného plánovania, životného prostredia a pre rozvoj mesta
09.09.2019 Finančná komisia
04.09.2019 Mestská rada
28.08.2019 Finančná komisia
27.08.2019 Komisia verejného poriadku a dopravy
26.08.2019 Komisia územného plánovania, životného prostredia a pre rozvoj mesta
26.08.2019 Komisia pre otázky sociálne, zdravotné a bytové
15.08.2019 Mestské zastupiteľstvo
15.08.2019 Mestská rada
13.08.2019 Finančná komisia
11.07.2019 Komisia pre otázky sociálne, zdravotné a bytové
27.06.2019 Mestské zastupiteľstvo
19.06.2019 Mestská rada
13.06.2019 Finančná komisia
12.06.2019 Komisia územného plánovania, životného prostredia a pre rozvoj mesta
11.06.2019 Komisia pre medzinárodnú spoluprácu a cestovný ruch
11.06.2019 Komisia školstva a kultúry
10.06.2019 Komisia pre otázky sociálne, zdravotné a bytové
23.05.2019 Mestské zastupiteľstvo
15.05.2019 Mestská rada
09.05.2019 Komisia pre digitalizáciu a transparentnosť
07.05.2019 Komisia územného plánovania, životného prostredia a pre rozvoj mesta
07.05.2019 Komisia pre medzinárodnú spoluprácu a cestovný ruch
07.05.2019 Komisia školstva a kultúry
07.05.2019 Komisia verejného poriadku a dopravy
06.05.2019 Komisia športu a mládeže
06.05.2019 Komisia pre otázky sociálne, zdravotné a bytové
06.05.2019 Finančná komisia
23.04.2019 Mestské zastupiteľstvo
17.04.2019 Mestská rada
11.04.2019 Komisia územného plánovania, životného prostredia a pre rozvoj mesta
11.04.2019 Finančná komisia
09.04.2019 Komisia pre medzinárodnú spoluprácu a cestovný ruch
19.03.2019 Komisia športu a mládeže
14.03.2019 Mestské zastupiteľstvo
11.03.2019 Komisia športu a mládeže
07.03.2019 Komisia pre digitalizáciu a transparentnosť
06.03.2019 Mestská rada
04.03.2019 Finančná komisia
20.02.2019 Komisia územného plánovania, životného prostredia a pre rozvoj mesta
19.02.2019 Komisia pre medzinárodnú spoluprácu a cestovný ruch
19.02.2019 Komisia školstva a kultúry
19.02.2019 Komisia verejného poriadku a dopravy
19.02.2019 Finančná komisia
18.02.2019 Komisia športu a mládeže
18.02.2019 Komisia pre otázky sociálne, zdravotné a bytové
11.02.2019 Mestské zastupiteľstvo
11.02.2019 Mestská rada
06.02.2019 Finančná komisia
04.02.2019 Komisia pre digitalizáciu a transparentnosť
31.01.2019 Mestské zastupiteľstvo
23.01.2019 Mestská rada
16.01.2019 Komisia územného plánovania, životného prostredia a pre rozvoj mesta
15.01.2019 Komisia pre medzinárodnú spoluprácu a cestovný ruch
15.01.2019 Komisia športu a mládeže
15.01.2019 Komisia školstva a kultúry
15.01.2019 Komisia verejného poriadku a dopravy
15.01.2019 Finančná komisia
14.01.2019 Komisia pre otázky sociálne, zdravotné a bytové
20.12.2018 Mestské zastupiteľstvo
20.12.2018 Mestská rada
06.12.2018 Mestské zastupiteľstvo