Zasadnutia

Zvolané a plánované zasadnutia

Momentálne nie sú zverejnené zasadnutia na portáli eGov-Zastupiteľstvo.

Uskutočnené zasadnutia

12.09.2019 Mestské zastupiteľstvo
12.09.2019 Mestská rada
09.09.2019 Finančná komisia
09.09.2019 Komisia územného plánovania, životného prostredia a pre rozvoj mesta
04.09.2019 Mestská rada
28.08.2019 Finančná komisia
27.08.2019 Komisia verejného poriadku a dopravy
26.08.2019 Komisia územného plánovania, životného prostredia a pre rozvoj mesta
26.08.2019 Komisia pre otázky sociálne, zdravotné a bytové
15.08.2019 Mestské zastupiteľstvo
15.08.2019 Mestská rada
13.08.2019 Finančná komisia
11.07.2019 Komisia pre otázky sociálne, zdravotné a bytové
27.06.2019 Mestské zastupiteľstvo
19.06.2019 Mestská rada
13.06.2019 Finančná komisia
12.06.2019 Komisia územného plánovania, životného prostredia a pre rozvoj mesta
11.06.2019 Komisia pre medzinárodnú spoluprácu a cestovný ruch
11.06.2019 Komisia školstva a kultúry
10.06.2019 Komisia pre otázky sociálne, zdravotné a bytové
23.05.2019 Mestské zastupiteľstvo
15.05.2019 Mestská rada
09.05.2019 Komisia pre digitalizáciu a transparentnosť
07.05.2019 Komisia územného plánovania, životného prostredia a pre rozvoj mesta
07.05.2019 Komisia školstva a kultúry
07.05.2019 Komisia verejného poriadku a dopravy
06.05.2019 Komisia pre otázky sociálne, zdravotné a bytové
06.05.2019 Komisia športu a mládeže
06.05.2019 Finančná komisia
23.04.2019 Mestské zastupiteľstvo
17.04.2019 Mestská rada
11.04.2019 Finančná komisia
11.04.2019 Komisia územného plánovania, životného prostredia a pre rozvoj mesta
19.03.2019 Komisia športu a mládeže
14.03.2019 Mestské zastupiteľstvo
11.03.2019 Komisia športu a mládeže
07.03.2019 Komisia pre digitalizáciu a transparentnosť
06.03.2019 Mestská rada
04.03.2019 Finančná komisia
20.02.2019 Komisia územného plánovania, životného prostredia a pre rozvoj mesta
19.02.2019 Komisia pre medzinárodnú spoluprácu a cestovný ruch
19.02.2019 Komisia školstva a kultúry
19.02.2019 Komisia verejného poriadku a dopravy
19.02.2019 Finančná komisia
18.02.2019 Komisia športu a mládeže
18.02.2019 Komisia pre otázky sociálne, zdravotné a bytové
11.02.2019 Mestské zastupiteľstvo
11.02.2019 Mestská rada
06.02.2019 Finančná komisia
04.02.2019 Komisia pre digitalizáciu a transparentnosť
31.01.2019 Mestské zastupiteľstvo
23.01.2019 Mestská rada
16.01.2019 Komisia územného plánovania, životného prostredia a pre rozvoj mesta
15.01.2019 Komisia pre medzinárodnú spoluprácu a cestovný ruch
15.01.2019 Komisia športu a mládeže
15.01.2019 Komisia verejného poriadku a dopravy
15.01.2019 Komisia školstva a kultúry
15.01.2019 Finančná komisia
14.01.2019 Komisia pre otázky sociálne, zdravotné a bytové
20.12.2018 Mestské zastupiteľstvo
20.12.2018 Mestská rada
06.12.2018 Mestské zastupiteľstvo