Zasadnutia

Zvolané a plánované zasadnutia

23.01.2019 Mestská rada

Uskutočnené zasadnutia

16.01.2019 Komisia územného plánovania, životného prostredia a pre rozvoj mesta
15.01.2019 Komisia pre medzinárodnú spoluprácu a cestovný ruch
15.01.2019 Komisia športu a mládeže
15.01.2019 Komisia školstva a kultúry
15.01.2019 Komisia verejného poriadku a dopravy
15.01.2019 Finančná komisia
14.01.2019 Komisia pre otázky sociálne, zdravotné a bytové
20.12.2018 Mestské zastupiteľstvo
20.12.2018 Mestská rada
06.12.2018 Mestské zastupiteľstvo