Zasadnutia

Zvolané a plánované zasadnutia

Momentálne nie sú zverejnené zasadnutia na portáli eGov-Zastupiteľstvo.

Uskutočnené zasadnutia

15.08.2019 Mestské zastupiteľstvo
27.06.2019 Mestské zastupiteľstvo
23.05.2019 Mestské zastupiteľstvo
23.04.2019 Mestské zastupiteľstvo
14.03.2019 Mestské zastupiteľstvo
11.02.2019 Mestské zastupiteľstvo
31.01.2019 Mestské zastupiteľstvo
20.12.2018 Mestské zastupiteľstvo
06.12.2018 Mestské zastupiteľstvo