Zasadnutia

Zvolané a plánované zasadnutia

Momentálne nie sú zverejnené zasadnutia na portáli eGov-Zastupiteľstvo.

Uskutočnené zasadnutia

13.06.2019 Finančná komisia
06.05.2019 Finančná komisia
11.04.2019 Finančná komisia
04.03.2019 Finančná komisia
19.02.2019 Finančná komisia
06.02.2019 Finančná komisia
15.01.2019 Finančná komisia