Zasadnutia

Zvolané a plánované zasadnutia

Momentálne nie sú zverejnené zasadnutia na portáli eGov-Zastupiteľstvo.

Uskutočnené zasadnutia

09.09.2019 Finančná komisia
28.08.2019 Finančná komisia
13.08.2019 Finančná komisia
13.06.2019 Finančná komisia
06.05.2019 Finančná komisia
11.04.2019 Finančná komisia
04.03.2019 Finančná komisia
19.02.2019 Finančná komisia
06.02.2019 Finančná komisia
15.01.2019 Finančná komisia