Zasadnutia

Zvolané a plánované zasadnutia

Momentálne nie sú zverejnené zasadnutia na portáli eGov-Zastupiteľstvo.

Uskutočnené zasadnutia

09.09.2019 Komisia územného plánovania, životného prostredia a pre rozvoj mesta
26.08.2019 Komisia územného plánovania, životného prostredia a pre rozvoj mesta
12.06.2019 Komisia územného plánovania, životného prostredia a pre rozvoj mesta
07.05.2019 Komisia územného plánovania, životného prostredia a pre rozvoj mesta
11.04.2019 Komisia územného plánovania, životného prostredia a pre rozvoj mesta
20.02.2019 Komisia územného plánovania, životného prostredia a pre rozvoj mesta
16.01.2019 Komisia územného plánovania, životného prostredia a pre rozvoj mesta