Zasadnutia

Zvolané a plánované zasadnutia

Momentálne nie sú zverejnené zasadnutia na portáli eGov-Zastupiteľstvo.

Uskutočnené zasadnutia

03.09.2020 Komisia územného plánovania, životného prostredia a pre rozvoj mesta
08.06.2020 Komisia územného plánovania, životného prostredia a pre rozvoj mesta
04.05.2020 Komisia územného plánovania, životného prostredia a pre rozvoj mesta
10.02.2020 Komisia územného plánovania, životného prostredia a pre rozvoj mesta
21.01.2020 Komisia územného plánovania, životného prostredia a pre rozvoj mesta
04.12.2019 Komisia územného plánovania, životného prostredia a pre rozvoj mesta
11.11.2019 Komisia územného plánovania, životného prostredia a pre rozvoj mesta
16.10.2019 Komisia územného plánovania, životného prostredia a pre rozvoj mesta
09.09.2019 Komisia územného plánovania, životného prostredia a pre rozvoj mesta
26.08.2019 Komisia územného plánovania, životného prostredia a pre rozvoj mesta
12.06.2019 Komisia územného plánovania, životného prostredia a pre rozvoj mesta
07.05.2019 Komisia územného plánovania, životného prostredia a pre rozvoj mesta
11.04.2019 Komisia územného plánovania, životného prostredia a pre rozvoj mesta
20.02.2019 Komisia územného plánovania, životného prostredia a pre rozvoj mesta
16.01.2019 Komisia územného plánovania, životného prostredia a pre rozvoj mesta