Zasadnutia

Zvolané a plánované zasadnutia

Momentálne nie sú zverejnené zasadnutia na portáli eGov-Zastupiteľstvo.

Uskutočnené zasadnutia

11.06.2019 Komisia školstva a kultúry
07.05.2019 Komisia školstva a kultúry
19.02.2019 Komisia školstva a kultúry
15.01.2019 Komisia školstva a kultúry