Zasadnutia

Zvolané a plánované zasadnutia

Momentálne nie sú zverejnené zasadnutia na portáli eGov-Zastupiteľstvo.

Uskutočnené zasadnutia

02.09.2020 Komisia školstva a kultúry
09.06.2020 Komisia školstva a kultúry
05.05.2020 Komisia školstva a kultúry
13.02.2020 Komisia školstva a kultúry
21.01.2020 Komisia školstva a kultúry
04.12.2019 Komisia školstva a kultúry
13.11.2019 Komisia školstva a kultúry
16.10.2019 Komisia školstva a kultúry
11.06.2019 Komisia školstva a kultúry
07.05.2019 Komisia školstva a kultúry
19.02.2019 Komisia školstva a kultúry
15.01.2019 Komisia školstva a kultúry