Zasadnutia

Zvolané a plánované zasadnutia

21.01.2020 Komisia školstva a kultúry

Uskutočnené zasadnutia

04.12.2019 Komisia školstva a kultúry
13.11.2019 Komisia školstva a kultúry
16.10.2019 Komisia školstva a kultúry
11.06.2019 Komisia školstva a kultúry
07.05.2019 Komisia školstva a kultúry
19.02.2019 Komisia školstva a kultúry
15.01.2019 Komisia školstva a kultúry