Zasadnutia

Zvolané a plánované zasadnutia

15.10.2019 Komisia športu a mládeže

Uskutočnené zasadnutia

06.05.2019 Komisia športu a mládeže
19.03.2019 Komisia športu a mládeže
11.03.2019 Komisia športu a mládeže
18.02.2019 Komisia športu a mládeže
15.01.2019 Komisia športu a mládeže