Zasadnutia

Zvolané a plánované zasadnutia

Momentálne nie sú zverejnené zasadnutia na portáli eGov-Zastupiteľstvo.

Uskutočnené zasadnutia

13.10.2020 Komisia športu a mládeže
31.08.2020 Komisia športu a mládeže
18.02.2020 Komisia športu a mládeže
12.11.2019 Komisia športu a mládeže
15.10.2019 Komisia športu a mládeže
06.05.2019 Komisia športu a mládeže
19.03.2019 Komisia športu a mládeže
11.03.2019 Komisia športu a mládeže
18.02.2019 Komisia športu a mládeže
15.01.2019 Komisia športu a mládeže