Zasadnutia

Zvolané a plánované zasadnutia

Momentálne nie sú zverejnené zasadnutia na portáli eGov-Zastupiteľstvo.

Uskutočnené zasadnutia

18.02.2019 Komisia športu a mládeže
15.01.2019 Komisia športu a mládeže