Zasadnutia

Zvolané a plánované zasadnutia

20.01.2020 Komisia pre otázky sociálne, zdravotné a bytové

Uskutočnené zasadnutia

02.12.2019 Komisia pre otázky sociálne, zdravotné a bytové
11.11.2019 Komisia pre otázky sociálne, zdravotné a bytové
14.10.2019 Komisia pre otázky sociálne, zdravotné a bytové
26.08.2019 Komisia pre otázky sociálne, zdravotné a bytové
11.07.2019 Komisia pre otázky sociálne, zdravotné a bytové
10.06.2019 Komisia pre otázky sociálne, zdravotné a bytové
06.05.2019 Komisia pre otázky sociálne, zdravotné a bytové
18.02.2019 Komisia pre otázky sociálne, zdravotné a bytové
14.01.2019 Komisia pre otázky sociálne, zdravotné a bytové