Zasadnutia

Zvolané a plánované zasadnutia

Momentálne nie sú zverejnené zasadnutia na portáli eGov-Zastupiteľstvo.

Uskutočnené zasadnutia

26.08.2019 Komisia pre otázky sociálne, zdravotné a bytové
11.07.2019 Komisia pre otázky sociálne, zdravotné a bytové
10.06.2019 Komisia pre otázky sociálne, zdravotné a bytové
06.05.2019 Komisia pre otázky sociálne, zdravotné a bytové
18.02.2019 Komisia pre otázky sociálne, zdravotné a bytové
14.01.2019 Komisia pre otázky sociálne, zdravotné a bytové