Zasadnutia

Zvolané a plánované zasadnutia

Momentálne nie sú zverejnené zasadnutia na portáli eGov-Zastupiteľstvo.

Uskutočnené zasadnutia

03.12.2019 Komisia verejného poriadku a dopravy
15.10.2019 Komisia verejného poriadku a dopravy
27.08.2019 Komisia verejného poriadku a dopravy
07.05.2019 Komisia verejného poriadku a dopravy
19.02.2019 Komisia verejného poriadku a dopravy
15.01.2019 Komisia verejného poriadku a dopravy