Zasadnutia

Zvolané a plánované zasadnutia

Momentálne nie sú zverejnené zasadnutia na portáli eGov-Zastupiteľstvo.

Uskutočnené zasadnutia

11.06.2019 Komisia pre medzinárodnú spoluprácu a cestovný ruch
19.02.2019 Komisia pre medzinárodnú spoluprácu a cestovný ruch
15.01.2019 Komisia pre medzinárodnú spoluprácu a cestovný ruch