Zasadnutia

Zvolané a plánované zasadnutia

Momentálne nie sú zverejnené zasadnutia na portáli eGov-Zastupiteľstvo.

Uskutočnené zasadnutia

09.05.2019 Komisia pre digitalizáciu a transparentnosť
07.03.2019 Komisia pre digitalizáciu a transparentnosť
04.02.2019 Komisia pre digitalizáciu a transparentnosť