Zasadnutia

Zvolané a plánované zasadnutia

23.09.2020 Komisia pre verejný poriadok a sťažnosti
28.09.2020 Komisia pre životné prostredie a dopravu
30.09.2020 Obecné zastupiteľstvo

Uskutočnené zasadnutia

17.06.2020 Obecné zastupiteľstvo
15.06.2020 Komisia pre rozpočet a ekonomiku
11.03.2020 Obecné zastupiteľstvo
11.12.2019 Obecné zastupiteľstvo
09.12.2019 Komisia pre rozpočet a ekonomiku
16.10.2019 Obecné zastupiteľstvo
15.10.2019 Komisia pre rozpočet a ekonomiku
19.06.2019 Obecné zastupiteľstvo
17.06.2019 Komisia pre rozpočet a ekonomiku
27.03.2019 Obecné zastupiteľstvo
12.12.2018 Obecné zastupiteľstvo