Zasadnutia

Zvolané a plánované zasadnutia

Momentálne nie sú zverejnené zasadnutia na portáli eGov-Zastupiteľstvo.

Uskutočnené zasadnutia

11.03.2020 Obecné zastupiteľstvo
11.12.2019 Obecné zastupiteľstvo
09.12.2019 Komisia pre rozpočet a ekonimiku
16.10.2019 Obecné zastupiteľstvo
15.10.2019 Komisia pre rozpočet a ekonimiku
19.06.2019 Obecné zastupiteľstvo
17.06.2019 Komisia pre rozpočet a ekonimiku
27.03.2019 Obecné zastupiteľstvo
12.12.2018 Obecné zastupiteľstvo