Zasadnutia

Zvolané a plánované zasadnutia

Momentálne nie sú zverejnené zasadnutia na portáli eGov-Zastupiteľstvo.

Uskutočnené zasadnutia

12.12.2018 Obecné zastupiteľstvo
21.11.2018 Obecné zastupiteľstvo
17.10.2018 Obecné zastupiteľstvo
17.10.2018 KOZ 1 pre rozpočet a ekonomiku
14.08.2018 Obecné zastupiteľstvo
18.06.2018 Obecné zastupiteľstvo
18.06.2018 KOZ 2 pre životné prostredie a dopravu
18.06.2018 KOZ 1 pre rozpočet a ekonomiku
21.03.2018 Obecné zastupiteľstvo
13.12.2017 Obecné zastupiteľstvo
11.12.2017 KOZ 1 pre rozpočet a ekonomiku
11.12.2017 KOZ 2 pre životné prostredie a dopravu
11.10.2017 Obecné zastupiteľstvo
10.10.2017 KOZ 1 pre rozpočet a ekonomiku
09.08.2017 Obecné zastupiteľstvo
14.06.2017 Obecné zastupiteľstvo
17.05.2017 Obecné zastupiteľstvo
15.03.2017 Obecné zastupiteľstvo
15.03.2017 KOZ 1 pre rozpočet a ekonomiku
14.12.2016 Obecné zastupiteľstvo
07.12.2016 KOZ 3 pre školstvo, šport, kultúru, sociálne veci a zdravotníctvo
23.11.2016 Obecné zastupiteľstvo
21.11.2016 KOZ 2 pre životné prostredie a dopravu
14.09.2016 Obecné zastupiteľstvo
13.09.2016 KOZ 1 pre rozpočet a ekonomiku
12.09.2016 KOZ 2 pre životné prostredie a dopravu
15.06.2016 Obecné zastupiteľstvo
15.06.2016 KOZ 2 pre životné prostredie a dopravu
14.06.2016 KOZ 1 pre rozpočet a ekonomiku
01.06.2016 KOZ 3 pre školstvo, šport, kultúru, sociálne veci a zdravotníctvo
01.06.2016 KOZ 2 pre životné prostredie a dopravu
01.06.2016 KOZ 1 pre rozpočet a ekonomiku
16.03.2016 Obecné zastupiteľstvo
15.03.2016 KOZ 1 pre rozpočet a ekonomiku
15.03.2016 KOZ 2 pre životné prostredie a dopravu
09.12.2015 Obecné zastupiteľstvo
25.11.2015 KOZ 1 pre rozpočet a ekonomiku
25.11.2015 KOZ 2 pre životné prostredie a dopravu
18.11.2015 Obecné zastupiteľstvo
03.11.2015 KOZ 1 pre rozpočet a ekonomiku
23.09.2015 Obecné zastupiteľstvo
21.09.2015 KOZ 1 pre rozpočet a ekonomiku
21.09.2015 KOZ 2 pre životné prostredie a dopravu
16.09.2015 KOZ 3 pre školstvo, šport, kultúru, sociálne veci a zdravotníctvo
24.06.2015 Obecné zastupiteľstvo
24.06.2015 KOZ 2 pre životné prostredie a dopravu
18.06.2015 KOZ 1 pre rozpočet a ekonomiku
03.06.2015 KOZ 3 pre školstvo, šport, kultúru, sociálne veci a zdravotníctvo
18.03.2015 Obecné zastupiteľstvo
10.12.2014 Obecné zastupiteľstvo
07.11.2014 Obecné zastupiteľstvo
08.09.2014 Obecné zastupiteľstvo
16.06.2014 Obecné zastupiteľstvo
12.03.2014 Obecné zastupiteľstvo