Zasadnutia

Zvolané a plánované zasadnutia

21.11.2018 Obecné zastupiteľstvo

Uskutočnené zasadnutia

17.10.2018 Obecné zastupiteľstvo
14.08.2018 Obecné zastupiteľstvo
18.06.2018 Obecné zastupiteľstvo
21.03.2018 Obecné zastupiteľstvo
13.12.2017 Obecné zastupiteľstvo
11.10.2017 Obecné zastupiteľstvo
09.08.2017 Obecné zastupiteľstvo
14.06.2017 Obecné zastupiteľstvo
17.05.2017 Obecné zastupiteľstvo
15.03.2017 Obecné zastupiteľstvo
14.12.2016 Obecné zastupiteľstvo
23.11.2016 Obecné zastupiteľstvo
14.09.2016 Obecné zastupiteľstvo
15.06.2016 Obecné zastupiteľstvo
16.03.2016 Obecné zastupiteľstvo
09.12.2015 Obecné zastupiteľstvo
18.11.2015 Obecné zastupiteľstvo
23.09.2015 Obecné zastupiteľstvo
24.06.2015 Obecné zastupiteľstvo
18.03.2015 Obecné zastupiteľstvo
10.12.2014 Obecné zastupiteľstvo
07.11.2014 Obecné zastupiteľstvo
08.09.2014 Obecné zastupiteľstvo
16.06.2014 Obecné zastupiteľstvo
12.03.2014 Obecné zastupiteľstvo