Zasadnutia

Zvolané a plánované zasadnutia

12.12.2018 Obecné zastupiteľstvo

Uskutočnené zasadnutia

Momentálne nie sú zverejnené žiadne zasadnutia.