Zasadnutia

Zvolané a plánované zasadnutia

Momentálne nie sú zverejnené zasadnutia na portáli eGov-Zastupiteľstvo.

Uskutočnené zasadnutia

11.03.2020 Obecné zastupiteľstvo
11.12.2019 Obecné zastupiteľstvo
16.10.2019 Obecné zastupiteľstvo
19.06.2019 Obecné zastupiteľstvo
27.03.2019 Obecné zastupiteľstvo
12.12.2018 Obecné zastupiteľstvo