Zasadnutia

Zvolané a plánované zasadnutia

30.09.2020 Obecné zastupiteľstvo

Uskutočnené zasadnutia

17.06.2020 Obecné zastupiteľstvo
11.03.2020 Obecné zastupiteľstvo
11.12.2019 Obecné zastupiteľstvo
16.10.2019 Obecné zastupiteľstvo
19.06.2019 Obecné zastupiteľstvo
27.03.2019 Obecné zastupiteľstvo
12.12.2018 Obecné zastupiteľstvo