Zasadnutia

Zvolané a plánované zasadnutia

15.06.2020 Komisia pre rozpočet a ekonimiku

Uskutočnené zasadnutia

09.12.2019 Komisia pre rozpočet a ekonimiku
15.10.2019 Komisia pre rozpočet a ekonimiku
17.06.2019 Komisia pre rozpočet a ekonimiku