Zasadnutia

Zvolané a plánované zasadnutia

25.07.2020 Obecné zastupiteľstvo

Uskutočnené zasadnutia

25.06.2020 Obecné zastupiteľstvo
28.02.2020 Obecné zastupiteľstvo
15.10.2019 Obecné zastupiteľstvo
10.09.2019 Obecné zastupiteľstvo