Komisia územného plánovania, životného prostredia a pre rozvoj mesta – Zasadnutie 07.05.2019 o 15:00 Veľká zasadačka

Schválený program
 1. 1. Úvod
 2. 2. Žiadosť o prerokovanie stavby v KÚPŽPaRM „KO Komárno Alžbetin ostrov, VN362, VNK TS, žiadateľa Bevatron s.r.o.
 3. 3. TE-177/2019, Zmena organizácie dopravy: návrh na zjednosmernenie Palatínovej ul. na úseku medzi križovatkami s cestou I/64 a Kúpeľnou ul. / Forgalmi rend változtatása: Javaslat a Nádor u. egyirányúsítására, a Fürdő u. és a I/64-es útkereszteződések között
  Predkladateľ: Ing. Patus Alexander
 4. 4. TE- 198/2019 - Návrh na poskytnutie finančnej dotácie podľa VZN č. 12/2015 - Klub turistov Kormorán Komárno
  Predkladateľ: PhDr. Szabó Ingrid
 5. 5. TE-200/2019 - Návrh na poskytnutie finančnej dotácie podľa VZN č. 12/2015 - Rodičovské združenie pri Materskej škole s VJS Komárno-Nová Stráž
  Predkladateľ: PhDr. Szabó Ingrid
 6. 6. TE-220/2019 - Návrh na poskytnutie finančnej dotácie podľa VZN č. 12/2015 - Pre našu školu, pre naše deti n.f. Komárno
  Predkladateľ: PhDr. Szabó Ingrid
 7. 7. TE-221/2019 - Návrh na poskytnutie finančnej dotácie podľa VZN č. 12/2015 - Bastion Comorra nezisková organizácia
  Predkladateľ: PhDr. Szabó Ingrid
 8. 8. TE-222/2019 - Návrh na poskytnutie finančnej dotácie podľa VZN č. 12/2015 - PRO SCHOLA ET FUTURO n.f.
  Predkladateľ: PhDr. Szabó Ingrid
 9. 9. TE-223/2019 - Návrh na poskytnutie finančnej dotácie podľa VZN č. 12/2015 - Komárňanský okrášľovací spolok o.z.
  Predkladateľ: PhDr. Szabó Ingrid
 10. 10. TE_229_2019 Informatívna správa a investíciach
  Predkladateľ: PhDr. Szabó Ingrid
 11. 11. TE_230_2019 Informatívna správa o verejných obstarávaniach 1.Q 2019
  Predkladateľ: PhDr. Szabó Ingrid
 12. 12. Žiadosti v majetkoprávnych veciach
  Predkladateľ: Ing. Prodovszká Katarína
 13. 13. _TE-49_2019_Erich Hubaček_osobitný zreteľ
 14. 14. _TE-81_2019_Podunajské múzeum-prenájom_osobitný zreteľ
 15. 15. _TE-121_2019_AK Servise 1 s.r.o._osobitný zreteľ
 16. 16. _TE-110_2019_Edita Czizmaziová - EDIT_osobitný zreteľ
 17. 17. _TE-109_2019_ BROZ_ prenájom pozemkov
 18. 18. _TE-201_2019_Ing. Attila Balogh_prenájom
 19. 19. _TE-202_2019_Kozma-Jalšovský
 20. 20. _TE-203_2019_René Blažej-RMB_prenájom pozemku
 21. 21. _TE-204_2019_Rodinné centrum Slunce n.o._prenájom
 22. 22. _TE-205_2019_DELTA KLUB KOMÁRNO, o. z._prenájom pozemkov
 23. 23. _TE-175_2019_Výpozicka-Damjanichova p.c.1248,1249
 24. 24. _TE-102_2019_ N-Lél a.s
 25. 25. _TE-103_2019_Ing. Pint Ján
 26. 26. _TE-104_2019_ Ryšavý Baltazár
 27. 27. _TE-101_2019_Agref spol. s r.o
 28. 28. _TE-208_2019_Michálková a spol._predaj pozemku
 29. 29. _TE-209_2019_Rémaiová Denisa_predaj pozemku
 30. 30. _TE-210_2019_Hajtmanová Réka_predaj pozemku
 31. 31. _TE-1791_2018_Návrh na vysporiadanie častí pozemkov_A.Kelemen
 32. 32. _TE -211_2019_ Takács_zámena pozemkov
 33. 33. _TE-212_2019_Smaženka Jozef_predkupné právo
 34. 34. _TE-155_2019_Sprava OVS Vnut.okr.10
 35. 35. _TE-172_2019_Predaj nehnuteľnosti Vn.okr.10
 36. 36. _TE-206_2019_GLOBAL RENT spol. s.r.o_predaj pozemku
 37. 37. _TE-214_2019_Timár Viktor_vecné bremeno
 38. 38. _TE-215_2019_Nagy František_vecné bremeno
 39. 39. _TE-216_2019_ZSDIS a.s., ALTERNATÍVA s.r.o._Zmluva o BZ o zriadení VB
 40. 40. _TE-217_2019_Puškár Igor_vecné bremeno
 41. 41. _TE-218_2019_ZSE-p.č.1657-72, k.ú. Nová Stráž_vecné bremeno
 42. 42. _TE-213_2019_ ZSE- Ďulov Dvor
 43. 43. _TE-219_2019_Letné sezónne terasy
 44. 44. 32_TE-242_2019_Ruman Patrik Mgr._osobitný zreteľ
 45. 45. Rôzne
 46. a. TE_234_2019_Zámer predaja nehnuteľnosti Ďulov Dvor 27_11
  Predkladateľ: Ing. Adrianna Bíró
 47. b. TE_235_2019_Zámer predaja nehnuteľnosti Ďulov Dvor 27_15
  Predkladateľ: Ing. Adrianna Bíró
 48. c. TE_236_2019_Zámer predaja nehnuteľnosti Ďulov Dvor 27_17
  Predkladateľ: Ing. Adrianna Bíró
 49. d. TE_237_2019_Zámer predaja nehnuteľnosti - Mieru 10_15
  Predkladateľ: Ing. Adrianna Bíró
 50. e. TE_238_2019_Zámer predaja nehnuteľnosti - Dvorská 11_1
  Predkladateľ: Ing. Adrianna Bíró
 51. f. TE_239_2019_Zámer predaja nehnuteľnosti - Dvorská 1_41
  Predkladateľ: Ing. Adrianna Bíró
 52. g. TE_240_2019_Zámer predaja nehnuteľnosti - Sústružnícka 7_12
  Predkladateľ: Ing. Adrianna Bíró
 53. 45. Záver
 54. . Sem môžete napísať nové body. Každý bod začnite na samostatnom riadku.