Komisia pre digitalizáciu a transparentnosť – Zasadnutie 09.05.2019 o 15:00 Malá zasadačka

Schválený program
  1. 1. Otvorenie zasadnutia
  2. 2. Podanie informácií vo veci CoraGeo v podaní pani prednostky MsÚ, Ing. Denisa Kováčová
  3. 3. Pripravovanie novej webovej stránky v podaní pána Ing. Róberta Dobiho
  4. 4. Ukončenie zasadnutia