Miestne zastupiteľstvo – Zasadnutie 14.05.2019 o 15:00 Miestny úrad, Staromestská sieň

Schválený program
Prevziať všetky materiály
  1. 1. Návrh stanoviska Miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava-Staré Mesto k návrhu všeobecne záväzného nariadenia hlavného mesta SR Bratislavy o dočasnom parkovaní motorových vozidiel
  2. 2. Návrh stanoviska Miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava-Staré Mesto k návrhu Dodatku č.... Štatútu hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy (rozdelenie príjmov z výnosu úhrad za dočasné parkovanie motorových vozidiel)
  3. 3. Návrh stanoviska Miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava-Staré Mesto k návrhu Dodatku č.... Štatútu hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy (vymedzenie pôsobnosti mestskej časti v súvislosti so zriadením nízkoemisnej zóny)

Doplňujúce materiály stiahnuť všetko ako ZIP

Zvukový záznam

Hlasovanie č. 1: 14.05.2019 15:15
Schválenie programu zasadnutia
Prítomní: 19
Neprítomní: 6 Ivan Bútora , Ondrej Dostál , Lucia Ďuriš Nicholsonová , Halka Ležovičová , Barbora Oráčová , Peter Osuský
Za: 19 Boris Ažaltovič , Adam Berka , Ľubomír Boháč , Tomáš Dentico , Anna Dojčánová , Martin Gajdoš , Damask Gruska , Petra Hitková , Dana Kleinert , Juraj Mikulášek , Vladimír Palko , Milan Remiš , Viera Satinská , Petr Skalník , Jana Španková , Martina Uličná , Matej Vagač , Miroslav Vrábel , Tomáš Ziegler
Proti: 0
Zdržali sa: 0
Nehlasovali: 0
Hlasovanie č. 2: 14.05.2019 15:16
Schválenie programu zasadnutia

návrh p.Zieglera

Prítomní: 19
Neprítomní: 6 Ivan Bútora , Ondrej Dostál , Lucia Ďuriš Nicholsonová , Halka Ležovičová , Barbora Oráčová , Peter Osuský
Za: 12 Boris Ažaltovič , Adam Berka , Ľubomír Boháč , Anna Dojčánová , Martin Gajdoš , Dana Kleinert , Milan Remiš , Viera Satinská , Jana Španková , Martina Uličná , Miroslav Vrábel , Tomáš Ziegler
Proti: 2 Petr Skalník , Matej Vagač
Zdržali sa: 5 Tomáš Dentico , Damask Gruska , Petra Hitková , Juraj Mikulášek , Vladimír Palko
Nehlasovali: 0
Hlasovanie č. 3: 14.05.2019 15:18
Schválenie programu zasadnutia
Prítomní: 19
Neprítomní: 6 Ivan Bútora , Ondrej Dostál , Lucia Ďuriš Nicholsonová , Halka Ležovičová , Barbora Oráčová , Peter Osuský
Za: 18 Boris Ažaltovič , Adam Berka , Ľubomír Boháč , Tomáš Dentico , Martin Gajdoš , Damask Gruska , Petra Hitková , Dana Kleinert , Juraj Mikulášek , Vladimír Palko , Milan Remiš , Viera Satinská , Petr Skalník , Jana Španková , Martina Uličná , Matej Vagač , Miroslav Vrábel , Tomáš Ziegler
Proti: 0
Zdržali sa: 0
Nehlasovali: 1 Anna Dojčánová
Hlasovanie č. 4: 14.05.2019 15:20
Schválenie programu zasadnutia
Prítomní: 19
Neprítomní: 6 Ivan Bútora , Ondrej Dostál , Lucia Ďuriš Nicholsonová , Halka Ležovičová , Barbora Oráčová , Peter Osuský
Za: 19 Boris Ažaltovič , Adam Berka , Ľubomír Boháč , Tomáš Dentico , Anna Dojčánová , Martin Gajdoš , Damask Gruska , Petra Hitková , Dana Kleinert , Juraj Mikulášek , Vladimír Palko , Milan Remiš , Viera Satinská , Petr Skalník , Jana Španková , Martina Uličná , Matej Vagač , Miroslav Vrábel , Tomáš Ziegler
Proti: 0
Zdržali sa: 0
Nehlasovali: 0
Hlasovanie č. 5: 14.05.2019 17:23
1. Návrh stanoviska Miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava-Staré Mesto k návrhu všeobecne záväzného nariadenia hlavného mesta SR Bratislavy o dočasnom parkovaní motorových vozidiel
Prítomní: 22
Neprítomní: 3 Ivan Bútora , Lucia Ďuriš Nicholsonová , Barbora Oráčová
Za: 15 Boris Ažaltovič , Adam Berka , Ľubomír Boháč , Tomáš Dentico , Anna Dojčánová , Damask Gruska , Petra Hitková , Dana Kleinert , Peter Osuský , Milan Remiš , Petr Skalník , Jana Španková , Martina Uličná , Miroslav Vrábel , Tomáš Ziegler
Proti: 3 Ondrej Dostál , Martin Gajdoš , Viera Satinská
Zdržali sa: 4 Halka Ležovičová , Juraj Mikulášek , Vladimír Palko , Matej Vagač
Nehlasovali: 0
Hlasovanie č. 6: 14.05.2019 17:48
1. Návrh stanoviska Miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava-Staré Mesto k návrhu všeobecne záväzného nariadenia hlavného mesta SR Bratislavy o dočasnom parkovaní motorových vozidiel

návrh p. Ažaltoviča

Prítomní: 22
Neprítomní: 3 Ivan Bútora , Lucia Ďuriš Nicholsonová , Barbora Oráčová
Za: 13 Boris Ažaltovič , Ľubomír Boháč , Ondrej Dostál , Martin Gajdoš , Halka Ležovičová , Peter Osuský , Vladimír Palko , Milan Remiš , Viera Satinská , Jana Španková , Martina Uličná , Miroslav Vrábel , Tomáš Ziegler
Proti: 9 Adam Berka , Tomáš Dentico , Anna Dojčánová , Damask Gruska , Petra Hitková , Dana Kleinert , Juraj Mikulášek , Petr Skalník , Matej Vagač
Zdržali sa: 0
Nehlasovali: 0
Hlasovanie č. 7: 14.05.2019 17:49
1. Návrh stanoviska Miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava-Staré Mesto k návrhu všeobecne záväzného nariadenia hlavného mesta SR Bratislavy o dočasnom parkovaní motorových vozidiel
Prítomní: 22
Neprítomní: 3 Ivan Bútora , Lucia Ďuriš Nicholsonová , Barbora Oráčová
Za: 13 Boris Ažaltovič , Ľubomír Boháč , Ondrej Dostál , Martin Gajdoš , Halka Ležovičová , Peter Osuský , Vladimír Palko , Milan Remiš , Viera Satinská , Jana Španková , Martina Uličná , Miroslav Vrábel , Tomáš Ziegler
Proti: 8 Adam Berka , Anna Dojčánová , Damask Gruska , Petra Hitková , Dana Kleinert , Juraj Mikulášek , Petr Skalník , Matej Vagač
Zdržali sa: 1 Tomáš Dentico
Nehlasovali: 0
Hlasovanie č. 8: 14.05.2019 17:56
2. Návrh stanoviska Miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava-Staré Mesto k návrhu Dodatku č.... Štatútu hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy (rozdelenie príjmov z výnosu úhrad za dočasné parkovanie motorových vozidiel)

návrh p. Ažaltoviča

Prítomní: 22
Neprítomní: 3 Ivan Bútora , Lucia Ďuriš Nicholsonová , Barbora Oráčová
Za: 13 Boris Ažaltovič , Ľubomír Boháč , Ondrej Dostál , Martin Gajdoš , Halka Ležovičová , Peter Osuský , Vladimír Palko , Milan Remiš , Viera Satinská , Jana Španková , Martina Uličná , Miroslav Vrábel , Tomáš Ziegler
Proti: 9 Adam Berka , Tomáš Dentico , Anna Dojčánová , Damask Gruska , Petra Hitková , Dana Kleinert , Juraj Mikulášek , Petr Skalník , Matej Vagač
Zdržali sa: 0
Nehlasovali: 0
Hlasovanie č. 9: 14.05.2019 17:58
2. Návrh stanoviska Miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava-Staré Mesto k návrhu Dodatku č.... Štatútu hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy (rozdelenie príjmov z výnosu úhrad za dočasné parkovanie motorových vozidiel)
Prítomní: 22
Neprítomní: 3 Ivan Bútora , Lucia Ďuriš Nicholsonová , Barbora Oráčová
Za: 13 Boris Ažaltovič , Ľubomír Boháč , Ondrej Dostál , Martin Gajdoš , Halka Ležovičová , Peter Osuský , Vladimír Palko , Milan Remiš , Viera Satinská , Jana Španková , Martina Uličná , Miroslav Vrábel , Tomáš Ziegler
Proti: 8 Adam Berka , Anna Dojčánová , Damask Gruska , Petra Hitková , Dana Kleinert , Juraj Mikulášek , Petr Skalník , Matej Vagač
Zdržali sa: 1 Tomáš Dentico
Nehlasovali: 0
Hlasovanie č. 10: 14.05.2019 18:10
3. Návrh stanoviska Miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava-Staré Mesto k návrhu Dodatku č.... Štatútu hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy (vymedzenie pôsobnosti mestskej časti v súvislosti so zriadením nízkoemisnej zóny)
Prítomní: 15
Neprítomní: 10 Adam Berka , Ivan Bútora , Lucia Ďuriš Nicholsonová , Damask Gruska , Dana Kleinert , Juraj Mikulášek , Barbora Oráčová , Petr Skalník , Matej Vagač , Tomáš Ziegler
Za: 14 Boris Ažaltovič , Ľubomír Boháč , Tomáš Dentico , Anna Dojčánová , Ondrej Dostál , Martin Gajdoš , Petra Hitková , Halka Ležovičová , Peter Osuský , Milan Remiš , Viera Satinská , Jana Španková , Martina Uličná , Miroslav Vrábel
Proti: 0
Zdržali sa: 1 Vladimír Palko
Nehlasovali: 0
Návrh programu
Prevziať všetky materiály
  1. 1. Návrh stanoviska Miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava-Staré Mesto k návrhu všeobecne záväzného nariadenia hlavného mesta SR Bratislavy o dočasnom parkovaní motorových vozidiel
  2. 2. Návrh stanoviska Miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava-Staré Mesto k návrhu Dodatku č.... Štatútu hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy (rozdelenie príjmov z výnosu úhrad za dočasné parkovanie motorových vozidiel)
  3. 3. Návrh stanoviska Miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava-Staré Mesto k návrhu Dodatku č.... Štatútu hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy (vymedzenie pôsobnosti mestskej časti v súvislosti so zriadením nízkoemisnej zóny)
    Materiály   Prevziať všetky