Komisia pre kultúru – Zasadnutie 20.05.2019 o 17:00 Staromestské centrum kultúry a vzdelávania, Zichyho palác

Návrh programu
  1. 1. Zrušenie MŠ Brnianska a zriadenie ZŠ s MŠ Dubová 1
  2. 2. Návrh zásad o poskytovaní paušálneho príspevku na úhradu zvýšených výdavkov na ošatenie, úpravu zovňajšku a na poskytnutie odmeny za účinkovanie na občianskych obradoch a občianskych slávnostiach
  3. 3. Rozhodovanie o dotáciách
  4. 4. OZ Divadlo GUnaGU, OZ Ticho a spol. a OZ Divadlo bez domova
  5. 5. Diskusia
  6. 6. Záver