Komisia pre vzdelávanie, mládež a šport – Zasadnutie 20.05.2019 o 12:30 Miestny úrad, zasadačka č. 208

Schválený program Neverejný dokument
 1. 1. Informácia vedúceho oddelenia školstva k VZN k zlúčeniu ZŠ, Dubová 1 a MŠ, Brnianska 47
 2. 2. Žiadosti o dotácie v roku 2019
 3. 3. Posúdenie žiadostí o členstvo v KOVM z radu občanov - neposlancov
 4. 4. Rôzne

Doplňujúce materiály stiahnuť všetko ako ZIP

Prítomní
 • Mgr. Anna Dojčánová
 • Mgr. Ondrej Dostál
 • Mgr. Petra Hitková, PhD.
 • MUDr. Peter Osuský, CSc.
Neprítomní
 • Lucia Ďuriš Nicholsonová, (do 21.10.2019)
 • Mgr. art. Dana Kleinert
Návrh programu
 1. 1. Informácia vedúceho oddelenia školstva k VZN k zlúčeniu ZŠ, Dubová 1 a MŠ, Brnianska 47
 2. 2. Žiadosti o dotácie v roku 2019
 3. 3. Posúdenie žiadostí o členstvo v KOVM z radu občanov - neposlancov
 4. 4. Rôzne