Komisia pre manažment verejnej správy a verejný poriadok – Zasadnutie 21.05.2019 o 16:30 Miestny úrad, kancelária č. 144

Schválený program
  1. 1. Ochrana návštevníkov mesta pred obťažovaním zo strany pracovníkov stripteasových podnikov - podnet člena komisie.
  2. 2. Dobrý trh na Jakubovom námestí – vyhodnotenie a monitoring podujatia, postrehy Mestskej polície a organizátorov podujatia.
  3. 3. Rôzne – posúdenie prihlášok o členstvo v komisii ( odborníkov - neposlancov ).

Doplňujúce materiály stiahnuť všetko ako ZIP

Návrh programu
  1. 1. Ochrana návštevníkov mesta pred obťažovaním zo strany pracovníkov stripteasových podnikov - podnet člena komisie.
  2. 2. Dobrý trh na Jakubovom námestí – vyhodnotenie a monitoring podujatia, postrehy Mestskej polície a organizátorov podujatia.
  3. 3. Rôzne – posúdenie prihlášok o členstvo v komisii ( odborníkov - neposlancov ).