Komisia pre dopravu – Zasadnutie 22.05.2019 o 15:30 Miestny úrad, zasadačka č. 208

Schválený program
 1. 1. Projekty zón rezidentského parkovania (Koreničova, Tvarožkova, iné...),
 2. 2. Návrh dopravne upokojenej rezidenčnej zóny v okolí Dubovej ulice,
  http://www.vtoth.sk/projekty/dubova/dubova_projekt.pdf
 3. 3. Zjednosmernenie časti Mozarovej ulice,
 4. 4. Šulekova – Holubyho, návrh riešenia,
 5. 5. Cyklotrasa Blumentálska - 2. etapa,
 6. 6. Rôzne.

Doplňujúce materiály stiahnuť všetko ako ZIP

Návrh programu
 1. 1. Projekty zón rezidentského parkovania (Koreničova, Tvarožkova, iné...),
 2. 2. Návrh dopravne upokojenej rezidenčnej zóny v okolí Dubovej ulice,
  http://www.vtoth.sk/projekty/dubova/dubova_projekt.pdf
 3. 3. Zjednosmernenie časti Mozarovej ulice,
 4. 4. Šulekova – Holubyho, návrh riešenia,
 5. 5. Cyklotrasa Blumentálska - 2. etapa,
 6. 6. Rôzne.