Komisia pre sociálne veci, zdravotníctvo a rodinu – Zasadnutie 04.06.2019 o 17:00 Miestny úrad, miestnosť č.10

Návrh programu
  1. 1. VZN o školnom, režijnom poplatku a dotácii na stravu (oddelenie školstva)
  2. 2. Výber neposlancov do sociálnej komisie
  3. 3. Prejednanie definitívneho Staromestského programu pre sociálnu oblasť
  4. 4. Prezentácia činnosti o.z. Vagus
  5. 5. Správa o činnosti sociálneho oddelenia
  6. 6. Rôzne