Komisia pre sociálne veci, zdravotníctvo a rodinu – Zasadnutie 04.06.2019 o 17:00 Miestny úrad, miestnosť č.10

Schválený program
 1. 1. Návrh VZN o školskom, režijnom poplatku a dotácii na stravu (oddelenie školstva)
 2. 2. Návrh VZN o úhradách za sociálne služby
 3. 3. Prezentácia činnosti OZ Vagus, OZ Stopa
 4. 4. Výber neposlancov do sociálnej komisie
 5. 5. Prejednanie Staromestského programu pre sociálnu oblasť
 6. 6. Správa o činnosti sociálneho oddelenia
 7. 7. Rôzne

Doplňujúce materiály stiahnuť všetko ako ZIP

Návrh programu
 1. 1. VZN o školnom, režijnom poplatku a dotácii na stravu (oddelenie školstva)
 2. 2. Výber neposlancov do sociálnej komisie
 3. 3. Prejednanie definitívneho Staromestského programu pre sociálnu oblasť
 4. 4. Prezentácia činnosti o.z. Vagus
 5. 5. Správa o činnosti sociálneho oddelenia
 6. 6. Rôzne