Komisia pre územné plánovanie, miestny rozvoj a životné prostredie – Zasadnutie 03.06.2019 o 16:30 Miestny úrad, zasadačka č. 208

Návrh programu
  1. 1. Výber členov neposlancov komisie KOŽI
  2. 2. Žiadosti o poskytnutie dotácie
  3. 3. Kontrola prijatých uznesení
  4. 4. Pamätník neznámeho vojaka – parčík pri Čulenovi
  5. 5. Súťaž Propeler
  6. 6. Rôzne