Komisia pre územné plánovanie, miestny rozvoj a životné prostredie – Zasadnutie 03.06.2019 o 16:30 Miestny úrad, zasadačka č. 208

Schválený program
 1. 1. Výber členov neposlancov komisie KOŽI
 2. 2. Žiadosti o poskytnutie dotácie
 3. 3. Kontrola prijatých uznesení
 4. 4. Pamätník neznámeho vojaka – parčík pri Čulenovi
 5. 5. Súťaž Propeler
 6. 6. Rôzne

Doplňujúce materiály stiahnuť všetko ako ZIP

Návrh programu
 1. 1. Výber členov neposlancov komisie KOŽI
 2. 2. Žiadosti o poskytnutie dotácie
 3. 3. Kontrola prijatých uznesení
 4. 4. Pamätník neznámeho vojaka – parčík pri Čulenovi
 5. 5. Súťaž Propeler
 6. 6. Rôzne