Komisia územného plánovania, životného prostredia a pre rozvoj mesta – Zasadnutie 12.06.2019 o 15:00 Malá zasadačka

Návrh programu
 1. 1. Úvod
 2. 2. TE_303/2019_Návrh na zmenu programového rozpočtu mesta Komárno na rok 2019 – Kapitálové výdavky - Javaslat Komárom város 2019. évi programozott költségvetésének módosítására – tőke jellegű kiadások
 3. 3. TE-257/2019 - Návrh na poskytnutie finančnej dotácie podľa VZN Mesta Komárno č. 12/2015 - Rodičovské združenie pri SOŠ obchodu a služieb Komárno - Javaslat pénzügyi támogatás elfogadására a 12/2015 számú általános érvényű rendelet alapján - a Kereskedelmi és Szolgáltatói Szakközépiskola Szülői Közösségének részére
 4. 4. TE-259/2019 - Návrh na poskytnutie finančnej dotácie podľa VZN Mesta Komárno č. 12/2015 - pre Rodičovské združenie pri ZŠ Rozmarínova Komárno - Javaslat pénzügyi támogatás elfogadására a 12/2015 számú általános érvényű rendelet alapján - a Rozmaring utcai AI Szülői Közösségének részére
 5. 5. TE-277/2019 - Návrh na poskytnutie finančnej dotácie podľa VZN Mesta Komárno č. 12/2015 - pre TIMOTEUS n.o. - Javaslat pénzügyi támogatás elfogadására a 12/2015 számú általános érvényű rendelet alapján - TIMOTEUS nonprofit szervezet részére
 6. 6. TE-304/2019 - Návrh na poskytnutie finančnej dotácie podľa VZN Mesta Komárno č. 12/2015 - pre Schola pro pueri. - Javaslat pénzügyi támogatás elfogadására a 12/2015 számú általános érvényű rendelet alapján - a Schola pro pueri részére
 7. 7. TE-307/2019 - Návrh na poskytnutie finančnej dotácie podľa VZN Mesta Komárno č. 12/2015 - pre O.Z. ZA VEDOMÉ KOMÁRNO - Javaslat pénzügyi támogatás elfogadására a 12/2015 számú általános érvényű rendelet alapján - az O.Z. ZA VEDOMÉ KOMÁRNO részére
 8. 8. Žiadosti v majetkoprávnych veciach
 9. 8.1. TE-201_2019_Ing. Attila Balogh_osobitný zreteľ
 10. 8.2. TE-204_2019_Rodinné centrum Slunce n.o._osobitný zreteľ
 11. 8.3. TE-242_2019_Ruman Patrik Mgr._osobitný zreteľ
 12. 8.4. TE-209_2019_Rémaiová Denisa_osobitný zreteľ
 13. 8.5. TE-254_2019_Celoročné terasy_osobitný zreteľ
 14. 8.6. TE-211_2019_Takács_zámena pozemkov_ osobitný zreteľ
 15. 8.7. TE-291_2019_Papp Ernő_predaj pozemku
 16. 8.8. TE-292_2019_Vörös Jozef_OVS
 17. 8.9. TE-293_2019_Hegedüs Nikolas_predaj pozemkov
 18. 8.10. TE-294_2019_Róbert Szilva_predaj pozemku
 19. 8.11. TE-295_2019_Varga Ferenc a Laura_predaj pozemku
 20. 8.12. TE-207_2019_Magyarics Richard_predaj pozemku
 21. 8.13. TE-269_2019_Agrodružstvo Kameničná
 22. 8.14. TE-270_2019_Ladislav Hájas-FARMER p.č.12862
 23. 8.15. TE-271_2019_Ladislav Hájas-FARMER p.c.12839-4
 24. 8.16. TE-101_2019_Agref spol. s r.o
 25. 8.17. TE-102_2019_N-Lél a.s
 26. 8.18. TE-103_2019_Ing. Pint Ján
 27. 8.19. TE-104_2019_Ryšavý Baltazár
 28. 8.20. TE-296_2019_Gyűrösiová Monika_predkupné právo
 29. 8.21. TE-297_2019_Dorotovičová Felgerová Edita Ing._zámena pozemkov
 30. 8.22. TE-298_2019_Békési Peter _vecné bremeno
 31. 8.23. TE-299_2019_Kebex invest_vecné bremeno
 32. 8.24. TE-300_2019_ZSDIS a.s., KOMWERK, s.r.o._Zmluva o BZ o zriadení VB
 33. 8.25. TE-301_2019_celoročné terasy
 34. 8.26. TE-302_2019_predaj bytu Švantnerová
 35. 9. Rôzne
 36. 10. Záver