Komisia pre dopravu – Zasadnutie 19.06.2019 o 15:30 Miestny úrad, Staromestská sieň

Schválený program
  1. 1. Správa o činnosti spoločnosti Technické služby Starého Mesta, a. s.
  2. 2. Návrh na šiestu zmenu rozpočtu mestskej časti Bratislava-Staré Mesto na rok 2019 a zmenu plánu mimorozpočtových fondov mestskej časti Bratislava-Staré Mesto na rok 2019
  3. 3. Návrh „Manuálu verejných priestorov pre Panenskú ulicu a okolie 2019“ a jeho použitia na území mestskej časti Bratislava-Staré Mesto
  4. 4. Výber členov komisie – neposlancov
  5. 5. Rôzne

Doplňujúce materiály stiahnuť všetko ako ZIP

Návrh programu
  1. 1. Staromestský program v oblasti dopravy
  2. 2. Výber členov komisie - neposlancov
  3. 3. Rôzne