Komisia pre dopravu – Zasadnutie 19.06.2019 o 15:30 Miestny úrad, Staromestská sieň

Návrh programu
  1. 1. Staromestský program v oblasti dopravy
  2. 2. Výber členov komisie - neposlancov
  3. 3. Rôzne