Benice

Kód obce: 512061 352 obyvateľov Odoberať pozvánky emailom zobraziť na mape

Obecné zastupiteľstvo – Zasadnutie 19.06.2019 o 18:00 Zasadačka obecného úradu

Schválený program
Prevziať všetky materiály
 1. 1. Otvorenie
  Predkladateľ: Ing. Milan Remšík - starosta obce
 2. 2. Kontrola plnenia uznesení
  Predkladateľ: Ing. Milan Remšík - starosta obce
 3. 3. Správa o hospodárení ZŠ s MŠ Benice za rok 2018
  Predkladateľ: PaedDr. Jozef Záborský - riaditeľ ZŠ s MŠ Benice
 4. 4. Záverečný účet obce za rok 2018; Stanovisko hlavného kontrolóra
  Predkladateľ: Emília Remšíková - Ekonóm - účtovník; Janka Jesenská - Hlavný kontrolór
 5. 5. MAS Turiec – informácia, Chodníky IBV, chodník E519 oprava
  Predkladateľ: Ing. Milan Remšík
 6. 6. Nákup zariadení do školskej jedálne
  Predkladateľ: Helena Škvarková - vedúca ŠJ
 7. 7. Návrh mandátnej zmluvy na účtovnícke práce,
  Predkladateľ: Ing. Milan Remšík
 8. 8. Oprava striech, informácia
  Predkladateľ: Ing. Milan Remšík
 9. 9. Dotácia na automatickú závlahu a prívod vody na cintorín
  Predkladateľ: Ing. Milan Remšík
 10. 10. Rozpočtové opatrenia č. 03/2019
  Predkladateľ: Ing. Milan Remšík
 11. 11. Rôzne: Detský športový deň, Vatra, Turnaj o pohár starostov obcí, Valné zhromaždenie Turvod a. s.,
  Predkladateľ: Ing. Milan Remšík

Doplňujúce materiály stiahnuť všetko ako ZIP

Predsedal: Milan Remšík
Prítomní
 • Ivana Brozmanová
 • Viliam Hajný
 • Milan Levický
 • Mgr. Zuzana Révayová
 • Rastislav Romančík
Návrh programu
Prevziať všetky materiály
 1. 1. Otvorenie
  Predkladateľ: Ing. Milan Remšík - starosta obce
 2. 2. Kontrola plnenia uznesení
  Predkladateľ: Ing. Milan Remšík - starosta obce
 3. 3. Správa o hospodárení ZŠ s MŠ Benice za rok 2018
  Predkladateľ: PaedDr. Jozef Záborský - riaditeľ ZŠ s MŠ Benice
 4. 4. Záverečný účet obce za rok 2018; Stanovisko hlavného kontrolóra
  Predkladateľ: Emília Remšíková - Ekonóm - účtovník; Janka Jesenská - Hlavný kontrolór
 5. 5. MAS Turiec – informácia, Chodníky IBV, chodník E519 oprava
  Predkladateľ: Ing. Milan Remšík
 6. 6. Nákup zariadení do školskej jedálne
  Predkladateľ: Helena Škvarková - vedúca ŠJ
 7. 7. Návrh mandátnej zmluvy na účtovnícke práce,
  Predkladateľ: Ing. Milan Remšík
 8. 8. Oprava striech, informácia
  Predkladateľ: Ing. Milan Remšík
 9. 9. Dotácia na automatickú závlahu a prívod vody na cintorín
  Predkladateľ: Ing. Milan Remšík
 10. 10. Rozpočtové opatrenia č. 03/2019
  Predkladateľ: Ing. Milan Remšík
 11. 11. Rôzne: Detský športový deň, Vatra, Turnaj o pohár starostov obcí, Valné zhromaždenie Turvod a. s.,
  Predkladateľ: Ing. Milan Remšík
 12. 12. Interpelácie
 13. 13. Návrh na doplnenie uznesení
 14. 14. Záver