Mestská rada – Zasadnutie 15.08.2019 o 16:00 Malá zasadačka

Návrh programu
 1. 1. Otvorenie – Megnyitó
 2. 2. Návrhy na úseku školstva - Javaslatok oktatási ügyekben
  Predkladateľ: Mgr. Bajkai János
 3. 2.1. TE-336 Návrh na zmenu rozpočtu mesta na rok 2019 – výmena okien školských kuchýň - Javaslatok Komárom város 2019-es évi költségvetésének módosítására – ablakcserék az iskolakonyhákon
 4. 2.2. TE-337 Návrh na zmenu rozpočtu mesta na rok 2019- kuchynské stroje - Javaslatok Komárom város 2019-es évi költségvetésének módosítására - konyhagépek
 5. 2.3. TE-338 Návrh na zmenu rozpočtu mesta na rok 2019 – vzduchotechnika - Javaslatok Komárom város 2019-es évi költségvetésének módosítására – szellőzéstechnika
 6. 2.4. TE-339 Návrh na zmenu Programového rozpočtu mesta Komárno, rozpočtu ZŠ M.Jókaiho s VJM a ZŠ pohraničná na rok 2019 - Javaslat Komárom város- , a Jókai M. MTNY AI és a Határőr u. AI 2019-es évi költségvetésének módosítására
 7. 2.5. TE-335 Návrh Ing. Petra Korpása na prerozdelenie prostriedkov z rezervy pre poslancov - Ing. Korpás Péter javaslata a képviselői tartalék szétosztására
 8. 3. Návrh VZN mesta Komárno č. ...../2019, ktorý mení a dopĺňa VZN č. 7/2008 - Javaslat a .../2019 sz. ÁÉR-re, amely módosítja és kiegészíti a város 7/2008 sz. ÁÉR-t
  Predkladateľ: Mgr. Bajkai János
 9. 4. Návrh VZN mesta Komárno č. .../2019, kt. sa mení a dopĺňa VZN č. 17/2012 - Javaslat Komárom Város .../2019 sz. ÁÉR-e, amely módosítja és kiegészíti a 17/2012 sz. ÁÉR-t
  Predkladateľ: Ing. Kováčová Denisa
 10. 5. Návrh na zmenu programového rozpočtu – Obnova strešnej konštrukcie KD Nová Stráž - Javaslat költségvetés változtatására- az Újfalusi kultúrház tetőszerkezetének felújítása
  Predkladateľ: Ing. arch. Besse Katalin
 11. 6. Návrh na zmenu rozpočtu - Obnova multifunkčného ihriska na Ul. Selyeho - spoluúčasť - Javaslat a költségvetés módosítására – Többfunkciós játszótér felújítása a Selye utcán - önrész
  Predkladateľ: Ing. arch. Besse Katalin
 12. 7. Návrh na podanie žiadostí o finančnú dotáciu - Javaslat pályázati kérvények beadására
  Predkladateľ: Ing. arch. Besse Katalin
 13. 8. Žiadosti a návrhy v bytových veciach - Kérvények és javaslatok lakásügyekben
  Predkladateľ: Ing. Bíró Adrianna
 14. 9. Návrh na zmenu Programového rozpočtu Mesta Komárno na rok 2019 a RO- Zariadenia pre seniorov Komárno - Javaslat Költségvetési módosításra Komárom városa és a Komáromi Idösek otthona 2019 költségvetési évét illetően
  Predkladateľ: Ing. Bíró Adrianna
 15. 10. Návrh na uznesenie na spolufinancovanie projektu -Prestavba bytového domu na zriadenie zariadenia opatrovateľskej služby - Javaslat projekt társfinanszírozására – Lakóház átalakítása Gondozószolgáltatást nyújtó intézmény létrehozására
  Predkladateľ: Ing. Bíró Adrianna
 16. 11. Zmena v zložení Komisie pre digitalizáciu a transparentnosť - A Digitalizációért és transzparenciáért felelős bizottság összetételének változása
  Predkladateľ: Mgr. Keszegh Béla
 17. 12. Záver - Befejezés
 18. 13. Správa komisie pre otázky sociálne, zdravotné a bytové zo dňa 11.07.2019 - A szociális, egészségügyi és lakásügyi bizottság beszámolója
  Predkladateľ: Mgr. Batta György
 19. 14. Správa finančnej komisie zo dňa 13.08.2019 - A pénzügyi bizottság beszámolója