Komisia pre územné plánovanie, miestny rozvoj a životné prostredie – Zasadnutie 09.09.2019 o 16:00 Miestny úrad, Staromestská sieň

Schválený program
 1. 1. Výber členov neposlancov komisie KOŽI
 2. 2. Žiadosť o poskytnutie dotácie
 3. 3. Sťažnosť obyvatelov k výrubu drevín
 4. 4. Informácia k: - ÚPZ – čerpanie rozpočtu, - pasportizácie, staroslivosti o zeleň - čerpaniu rozpočtu, - o parkovanie na Židovskej ulici – aktuálny stav, - personálne obsadenie a funkčnosť oddelenia územného plánovania na miestnom úrade

Doplňujúce materiály stiahnuť všetko ako ZIP

Prítomní
 • Ing. arch. Ľubomír Boháč
 • Mgr. Anna Dojčánová
 • Ing. arch. Martin Gajdoš
 • RNDr. Milan Remiš
 • Ing. Matej Vagač
 • Mgr. arch. Miroslav Vrábel
Neprítomní
 • Mgr. art. Adam Berka
 • Bc. Ivan Bútora
Návrh programu
Uložiť pozvánku ako PDF
 1. 1. Výber členov neposlancov komisie KOŽI
 2. 2. Žiadosť o poskytnutie dotácie
 3. 3. Sťažnosť obyvatelov k výrubu drevín
 4. 4. Informácia k: - ÚPZ – čerpanie rozpočtu, - pasportizácie, staroslivosti o zeleň - čerpaniu rozpočtu, - o parkovanie na Židovskej ulici – aktuálny stav, - personálne obsadenie a funkčnosť oddelenia územného plánovania na miestnom úrade