Komisia pre územné plánovanie, miestny rozvoj a životné prostredie – Zasadnutie 09.09.2019 o 16:00 Miestny úrad, Staromestská sieň

Návrh programu
  1. 1. Výber členov neposlancov komisie KOŽI
  2. 2. Žiadosť o poskytnutie dotácie
  3. 3. Sťažnosť obyvatelov k výrubu drevín
  4. 4. Informácia k: - ÚPZ – čerpanie rozpočtu, - pasportizácie, staroslivosti o zeleň - čerpaniu rozpočtu, - o parkovanie na Židovskej ulici – aktuálny stav, - personálne obsadenie a funkčnosť oddelenia územného plánovania na miestnom úrade