Komisia pre vzdelávanie, mládež a šport – Zasadnutie 16.09.2019 o 16:00 Miestny úrad, zasadačka č. 208

Návrh programu
  1. 1. Diskusia k materiálom, predkladaným na zasadnutie MZ dňa 24. septembra 2019
  2. 2. Informácia vedúceho oddelenia školstva, JUDr. Michala Sygúta k počtom detí s trvalým pobytom v Starom Meste v staromestských MŠ a ZŠ
  3. 3. Informácia zo stretnutia zástupcov SM a BSK k zlúčeniu Základnej školy a Gymnázia na Vazovovej ul. v Bratislave
  4. 4. Žiadosti o dotácie v roku 2019
  5. 5. Posúdenie žiadostí o členstvo v KOVM z radu občanov – neposlancov
  6. 6. Rôzne