Komisia pre vzdelávanie, mládež a šport – Zasadnutie 16.09.2019 o 16:00 Miestny úrad, zasadačka č. 208

Schválený program
 1. 1. Diskusia k materiálom, predkladaným na zasadnutie MZ dňa 24. septembra 2019
 2. 2. Informácia vedúceho oddelenia školstva, JUDr. Michala Sygúta k počtom detí s trvalým pobytom v Starom Meste v staromestských MŠ a ZŠ
 3. 3. Informácia zo stretnutia zástupcov SM a BSK k zlúčeniu Základnej školy a Gymnázia na Vazovovej ul. v Bratislave
 4. 4. Žiadosti o dotácie v roku 2019
 5. 5. Posúdenie žiadostí o členstvo v KOVM z radu občanov – neposlancov
 6. 6. Rôzne

Doplňujúce materiály stiahnuť všetko ako ZIP

Prítomní
 • Mgr. Anna Dojčánová
 • Mgr. Petra Hitková, PhD.
 • Mgr. art. Dana Kleinert
Neprítomní
 • Mgr. Ondrej Dostál
 • Lucia Ďuriš Nicholsonová, (do 21.10.2019)
 • MUDr. Peter Osuský, CSc.
Návrh programu
 1. 1. Diskusia k materiálom, predkladaným na zasadnutie MZ dňa 24. septembra 2019
 2. 2. Informácia vedúceho oddelenia školstva, JUDr. Michala Sygúta k počtom detí s trvalým pobytom v Starom Meste v staromestských MŠ a ZŠ
 3. 3. Informácia zo stretnutia zástupcov SM a BSK k zlúčeniu Základnej školy a Gymnázia na Vazovovej ul. v Bratislave
 4. 4. Žiadosti o dotácie v roku 2019
 5. 5. Posúdenie žiadostí o členstvo v KOVM z radu občanov – neposlancov
 6. 6. Rôzne