Komisia pre manažment verejnej správy a verejný poriadok – Zasadnutie 09.09.2019 o 17:00 Miestny úrad, kancelária č. 144

Schválený program
 1. 1. Výber kandidátov za členov komisie (neposlancov s hlasovacím právom).
 2. 2. Vyjadrenie komisie k všeobecne záväznému nariadeniu č.6/2012 o voľných pouličných aktivitách a všeobecne záväznému nariadeniu č.3/2018, ktorým sa mení všeobecne záväzné nariadenie č.6/2012 o voľných pouličných aktivitách.
 3. 3. Odstránenie nefunkčných predajných stánkov (roh ulíc Krížna – Vazovova a roh ulíc Blumentálska – Bernolákova).
 4. 4. Cyklisti v meste, soft riešenia – informácia.
 5. 5. Graffiti v meste, soft riešenia – informácia.
 6. 6. Rôzne.

Doplňujúce materiály stiahnuť všetko ako ZIP

Predsedal: Ing. Petr Skalník
Prítomní
 • Mgr. Tomáš Dentico (do 18.10.2019)
 • Mgr. Juraj Mikulášek
 • Mgr. Vladimír Palko
 • Ing. Petr Skalník
Ospravedlnení
 • MUDr. Viera Satinská
Návrh programu
Uložiť pozvánku ako PDF
 1. 1. Výber kandidátov za členov komisie (neposlancov s hlasovacím právom).
 2. 2. Vyjadrenie komisie k všeobecne záväznému nariadeniu č.6/2012 o voľných pouličných aktivitách a všeobecne záväznému nariadeniu č.3/2018, ktorým sa mení všeobecne záväzné nariadenie č.6/2012 o voľných pouličných aktivitách.
 3. 3. Odstránenie nefunkčných predajných stánkov (roh ulíc Krížna – Vazovova a roh ulíc Blumentálska – Bernolákova).
 4. 4. Cyklisti v meste, soft riešenia – informácia.
 5. 5. Graffiti v meste, soft riešenia – informácia.
 6. 6. Rôzne.