Komisia pre dopravu – Zasadnutie 16.09.2019 o 16:00 Miestny úrad, Staromestská sieň

Návrh programu
  1. 1. Výber členov komisie - neposlancov
  2. 2. Návrh na zmenu uznesenia Miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava-Staré Mesto č. 53/2013 z 23. 04. 2013, ktorým boli schválené Rámcové podmienky Dohody o urovnaní so spoločnosťou BPS PARK a. s.
  3. 3. Korzo – horský park
  4. 4. Žižkova 30 – projekt organizácie dopravy
  5. 5. Rôzne