Komisia pre dopravu – Zasadnutie 16.09.2019 o 16:00 Miestny úrad, Staromestská sieň

Schválený program
 1. 1. Výber členov komisie - neposlancov
 2. 2. Návrh na zmenu uznesenia Miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava-Staré Mesto č. 53/2013 z 23. 04. 2013, ktorým boli schválené Rámcové podmienky Dohody o urovnaní so spoločnosťou BPS PARK a. s.
 3. 3. Korzo – horský park
 4. 4. Žižkova 30 – projekt organizácie dopravy
 5. 5. Rôzne

Doplňujúce materiály stiahnuť všetko ako ZIP

Predsedal: Bc. Ivan Bútora
Prítomní
 • Bc. Ivan Bútora
 • Ing. arch. Martin Gajdoš
 • doc. RNDr. Damask Gruska, PhD.
 • Mgr. Juraj Mikulášek
 • PaedDr. Barbora Oráčová, PhD.
 • Mgr. Vladimír Palko
 • RNDr. Milan Remiš
 • Ing. Jana Španková
 • Ing. Tomáš Ziegler
Ospravedlnení
 • Ing. arch. Ľubomír Boháč
Návrh programu
 1. 1. Výber členov komisie - neposlancov
 2. 2. Návrh na zmenu uznesenia Miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava-Staré Mesto č. 53/2013 z 23. 04. 2013, ktorým boli schválené Rámcové podmienky Dohody o urovnaní so spoločnosťou BPS PARK a. s.
 3. 3. Korzo – horský park
 4. 4. Žižkova 30 – projekt organizácie dopravy
 5. 5. Rôzne