Finančná komisia – Zasadnutie 09.09.2019 o 13:00 Veľká zasadačka

Návrh programu Neverejný dokument
Uložiť pozvánku ako PDF
  1. 1. Otvorenie
  2. 2. TE-387/2019 Bývalá Poliklinika
  3. 3. TE-359/2019 KOMVaK, a.s. – Návrh na predaj nepotrebného majetku spoločnosti
  4. 4. TE-386/2019 Návrh na podanie žiadostí o finančnú dotáciu
  5. 5. Záver