Komisia pre kultúru – Zasadnutie 16.09.2019 o 17:30 Staromestské centrum kultúry a vzdelávania, Zichyho palác

Návrh programu
  1. 1. Prihlášky za člena Komisie pre kultúru: 17.00 Pohovor 1, 17.20 Pohovor 2, 17.40 pohovor 3, 18.00, Rozhodnutie o prijatí 0 - 3 členov
  2. 2. Dotácie - 18.20 Odhlasovanie
  3. 3. 18.40 Červený trpaslík – follow up
  4. 4. 18.50 Weinvurmov fond a naše možnosti pomôcť SM – fundraising, networking..
  5. 5. 19.10 Diskusia o nastavení a vyhlásení dotácií 2020 v súvislosti s inšpiráciou z magistrátu a ich pripravovanou koncepciou
  6. 6. 19.30 Diskusia
  7. 7. 19.40 Rôzne a záver