Komisia pre kultúru – Zasadnutie 16.09.2019 o 17:30 Staromestské centrum kultúry a vzdelávania, Zichyho palác

Schválený program
 1. 1. Prihlášky za člena Komisie pre kultúru: 17.00 Pohovor 1, 17.20 Pohovor 2, 17.40 pohovor 3, 18.00, Rozhodnutie o prijatí 0 - 3 členov
 2. 2. Dotácie - 18.20 Odhlasovanie
 3. 3. 18.40 Červený trpaslík – follow up
 4. 4. 18.50 Weinvurmov fond a naše možnosti pomôcť SM – fundraising, networking..
 5. 5. 19.10 Diskusia o nastavení a vyhlásení dotácií 2020 v súvislosti s inšpiráciou z magistrátu a ich pripravovanou koncepciou
 6. 6. 19.30 Diskusia
 7. 7. 19.40 Rôzne a záver

Doplňujúce materiály stiahnuť všetko ako ZIP

Prítomní
 • Mgr. Boris Ažaltovič
 • Mgr. art. Adam Berka
 • Mgr. Anna Dojčánová
 • doc. RNDr. Damask Gruska, PhD.
 • Mgr. art. Dana Kleinert
 • MUDr. Peter Osuský, CSc.
 • Ing. Matej Vagač
Neprítomní
 • MUDr. Halka Ležovičová
Návrh programu
 1. 1. Prihlášky za člena Komisie pre kultúru: 17.00 Pohovor 1, 17.20 Pohovor 2, 17.40 pohovor 3, 18.00, Rozhodnutie o prijatí 0 - 3 členov
 2. 2. Dotácie - 18.20 Odhlasovanie
 3. 3. 18.40 Červený trpaslík – follow up
 4. 4. 18.50 Weinvurmov fond a naše možnosti pomôcť SM – fundraising, networking..
 5. 5. 19.10 Diskusia o nastavení a vyhlásení dotácií 2020 v súvislosti s inšpiráciou z magistrátu a ich pripravovanou koncepciou
 6. 6. 19.30 Diskusia
 7. 7. 19.40 Rôzne a záver