Obecné zastupiteľstvo – Zasadnutie 16.10.2019 o 17:00 Obecný úrad

K zasadnutiu neboli zverejnené žiadne bližšie informácie.