Komisia pre rozpočet a ekonimiku – Zasadnutie 15.10.2019 o 19:00 Obecný úrad

Schválený program
  1. 1. Otvorenie zasadania
  2. 2. Prerokovanie bodov k rokovaniu ObZ
  3. 3. Zmena rozpočtu
  4. 4. Prerokovanie žiadosti
  5. 5. Záver