Komisia pre rozpočet a ekonimiku – Zasadnutie 15.10.2019 o 19:00 Obecný úrad