Komisia športu a mládeže – Zasadnutie 15.10.2019 o 14:00 Veľká zasadačka

Návrh programu
Uložiť pozvánku ako PDF
 1. 1. Úvod - Bekezdés
  Predkladateľ: Dávid Kovács
 2. 2. Návrhy na riešenie a spôsobu vyhodnotenia najlepších športovcov 2019
  Predkladateľ: Dávid Kovács
 3. 3. Javaslatok a 2019 legjobb sportolók megoldására és értékelésére
  Predkladateľ: : Dávid Kovács
 4. 4. Diskusia - Hozzászólások
  Predkladateľ: : Dávid Kovács
 5. 5. Záver - Befejezés
  Predkladateľ: Dávid Kovács