Komisia pre územné plánovanie, miestny rozvoj a životné prostredie – Zasadnutie 14.10.2019 o 16:30 Miestny úrad, zasadačka č. 208

Návrh programu
  1. 1. Prezentácia akčného plánu Staromestského program so zapracovanými požiadavkami poslancov KOŽI
  2. 2. Projekt rekonštrukcie Blumentálskej ulice, informácia o aktuálnom stave 1 a 2 etapy, pripomienky obyvateľov a jednotlivých komunít, stanovisko odborníkov
  3. 3. Investičná činnosť mestskej časti – dodatočné zasahovanie do hotového diela bez súhlasu autorov
  4. 4. Informácia úradu o situácii s rekolaudáciou Pešej zóny na Židovskej ulici, v kontexte so zriadením parkovísk
  5. 5. Rôzne