Komisia pre územné plánovanie, miestny rozvoj a životné prostredie – Zasadnutie 14.10.2019 o 16:30 Miestny úrad, zasadačka č. 208

Schválený program
 1. 1. Prezentácia akčného plánu Staromestského program so zapracovanými požiadavkami poslancov KOŽI
 2. 2. Projekt rekonštrukcie Blumentálskej ulice, informácia o aktuálnom stave 1 a 2 etapy, pripomienky obyvateľov a jednotlivých komunít, stanovisko odborníkov
 3. 3. Investičná činnosť mestskej časti – dodatočné zasahovanie do hotového diela bez súhlasu autorov
 4. 4. Informácia úradu o situácii s rekolaudáciou Pešej zóny na Židovskej ulici, v kontexte so zriadením parkovísk
 5. 5. Rôzne

Doplňujúce materiály stiahnuť všetko ako ZIP

Prítomní
 • Mgr. art. Adam Berka
 • Ing. arch. Ľubomír Boháč
 • Bc. Ivan Bútora
 • Ing. arch. Martin Gajdoš
 • RNDr. Milan Remiš
 • Ing. Matej Vagač
 • Mgr. arch. Miroslav Vrábel
Ospravedlnení
 • Mgr. Anna Dojčánová
Návrh programu
Uložiť pozvánku ako PDF
 1. 1. Prezentácia akčného plánu Staromestského program so zapracovanými požiadavkami poslancov KOŽI
 2. 2. Projekt rekonštrukcie Blumentálskej ulice, informácia o aktuálnom stave 1 a 2 etapy, pripomienky obyvateľov a jednotlivých komunít, stanovisko odborníkov
 3. 3. Investičná činnosť mestskej časti – dodatočné zasahovanie do hotového diela bez súhlasu autorov
 4. 4. Informácia úradu o situácii s rekolaudáciou Pešej zóny na Židovskej ulici, v kontexte so zriadením parkovísk
 5. 5. Rôzne