Komisia pre vzdelávanie, mládež a šport – Zasadnutie 14.10.2019 o 13:00 Miestny úrad, zasadačka č. 208

Schválený program
 1. 1. Predstavenie kandidátov z radu občanov – žiadosti o členstvo v KOVM
 2. 2. Žiadosti o dotácie v roku 2019
 3. 3. Informácia o zámere na zriadenie Spojenej školy so sídlom Vazovova, Bratislava
 4. 4. Informácia o Akčnom pláne Staromestského programu
 5. 5. Rôzne

Doplňujúce materiály stiahnuť všetko ako ZIP

Prítomní
 • Mgr. Ondrej Dostál
 • Mgr. Petra Hitková, PhD.
 • MUDr. Peter Osuský, CSc.
Neprítomní
 • Mgr. Anna Dojčánová
 • Lucia Ďuriš Nicholsonová, (do 21.10.2019)
 • Mgr. art. Dana Kleinert
Návrh programu
 1. 1. Predstavenie kandidátov z radu občanov – žiadosti o členstvo v KOVM
 2. 2. Žiadosti o dotácie v roku 2019
 3. 3. Informácia o zámere na zriadenie Spojenej školy so sídlom Vazovova, Bratislava
 4. 4. Informácia o Akčnom pláne Staromestského programu
 5. 5. Rôzne