Komisia pre vzdelávanie, mládež a šport – Zasadnutie 14.10.2019 o 13:00 Miestny úrad, zasadačka č. 208

Návrh programu
  1. 1. Predstavenie kandidátov z radu občanov – žiadosti o členstvo v KOVM
  2. 2. Žiadosti o dotácie v roku 2019
  3. 3. Informácia o zámere na zriadenie Spojenej školy so sídlom Vazovova, Bratislava
  4. 4. Informácia o Akčnom pláne Staromestského programu
  5. 5. Rôzne