Komisia pre dopravu – Zasadnutie 24.10.2019 o 15:00 Miestny úrad, zasadačka č. 208

Návrh programu
  1. 1. Plán zimnej údržby
  2. 2. Informácia o vynaložených nákladoch na opravu dlažby v historickom centre za uplynulé roky
  3. 3. Cyklotrasa Blumentálska - 2. etapa
  4. 4. Informácia o výsledku ankety „Zjednosmernenie Mozartovej ulice“
  5. 5. Voľba členov komisie - neposlancov
  6. 6. Rôzne