Komisia mandátová – Zasadnutie 28.10.2019 o 16:00 Miestny úrad, kancelária č. 144

Schválený program
 1. 1. Zánik poslaneckého mandátu p. poslanca Mgr. Tomáša Dentica vo volebnom obvode č. 7 mestskej časti Bratislava-Staré Mesto
 2. 2. Zánik poslaneckého mandátu p. poslankyne Lucie Ďuriš Nicholsonovej vo volebnom obvode č. 8 mestskej časti Bratislava-Staré Mesto
 3. 3. Rôzne

Doplňujúce materiály stiahnuť všetko ako ZIP

Predsedala: Ing. Jana Španková
Prítomní
 • MUDr. Viera Satinská
 • Ing. Petr Skalník
 • Ing. Jana Španková
 • Mgr. Martina Uličná
Ospravedlnení
 • Mgr. Juraj Mikulášek
Návrh programu Neverejný dokument
 1. 1. Zánik poslaneckého mandátu p. poslanca Mgr. Tomáša Dentica vo volebnom obvode č. 7 mestskej časti Bratislava-Staré Mesto
 2. 2. Zánik poslaneckého mandátu p. poslankyne Lucie Ďuriš Nicholsonovej vo volebnom obvode č. 8 mestskej časti Bratislava-Staré Mesto
 3. 3. Rôzne