Komisia mandátová – Zasadnutie 28.10.2019 o 16:00 Miestny úrad, kancelária č. 144

Schválený program
  1. 1. Zánik poslaneckého mandátu p. poslanca Mgr. Tomáša Dentica vo volebnom obvode č. 7 mestskej časti Bratislava-Staré Mesto
  2. 2. Zánik poslaneckého mandátu p. poslankyne Lucie Ďuriš Nicholsonovej vo volebnom obvode č. 8 mestskej časti Bratislava-Staré Mesto
  3. 3. Rôzne

Doplňujúce materiály stiahnuť všetko ako ZIP