Komisia pre vzdelávanie, mládež a šport – Zasadnutie 04.11.2019 o 17:30 YES akadémia

Schválený program
  1. 1. Žiadosti o dotácie v roku 2019
  2. 2. Rôzne

Doplňujúce materiály stiahnuť všetko ako ZIP

Prítomní
  • Mgr. Anna Dojčánová
  • Mgr. Petra Hitková, PhD.
  • Mgr. art. Dana Kleinert
Neprítomní
  • Mgr. Ondrej Dostál
  • MUDr. Peter Osuský, CSc.
Návrh programu
  1. 1. Žiadosti o dotácie v roku 2019
  2. 2. Rôzne