Komisia pre vzdelávanie, mládež a šport – Zasadnutie 04.11.2019 o 17:30 YES akadémia

Schválený program
  1. 1. Žiadosti o dotácie v roku 2019
  2. 2. Rôzne

Doplňujúce materiály stiahnuť všetko ako ZIP

Návrh programu
  1. 1. Žiadosti o dotácie v roku 2019
  2. 2. Rôzne